Na dole Darkov je přes osmdesát nakažených horníků

V souvislosti s onemocněním Covid-19 bylo k dnešnímu dni, tj. 19.5.2020, 10,00 hod.
prokázáno celkem 82 onemocnění Covid -19 u zaměstnanců OKD, a.s., pracoviště Důl Darkov. Dále bylo zjištěno onemocnění u 6 jejich rodinných příslušníků. Informovala o tom nyní krajská hygienická stanice.

V průběhu měsíce května 2020 byl zaznamenán zvýšený výskyt onemocnění COVID-19 u zaměstnanců Dolu Darkov. Vzhledem k distribuci případů onemocnění v různých kolektivech firmy ( důlní doprava,úpravna, odtěžení, příprava aj.) vydala Krajská hygienická stanice dne 5.5.2020 rozhodnutím opatření společnosti OKD, a.s. k provádění protiepidemických opatření. Bylo uloženo:

  1. Zajistit provádění ohniskové a průběžné dezinfekce, zajistit používání OOPP, tj. rukavice, ochrana očí, respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Provádět 3x denně průběžnou ohniskovou dezinfekci dezinfekčním prostředkem s virucidní účinností na hygienických zařízeních v šatnách v závodě Důl Darkov.
  2. Zajistit k dezinfekci rukou personálu dezinfekční prostředky s virucidním účinkem.
  3. Zajistit provádění dezinfekce rukou zaměstnanců vždy při vstupu do podniku.
  4. Zajistit k utírání rukou jednorázové papírové ručníky.
  5. Seznámit všechny osoby pohybující se na dole Darkov, společnosti OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, s nařízenými protiepidemickými opatřeními a zajistit jejich dodržování.
  6. Zajistit u zaměstnanců, kteří zůstanou v provozu, vždy před nástupem na směnu provádění vstupního filtru se zjištěním aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky COVID-19 a měřením tělesné teploty.
  7. Hlásit každou osobu s podezřením na onemocnění COVID-19 ihned Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná.

Dne 18.5.2020 bylo odebráno od 4 hodin ráno do 18 hodin večer cca 600 vzorků u zaměstnanců OKD, Důl Darkov.

Z tohoto počtu odebraných vzorků bylo k dnešnímu dni (tj. 19.5.2020, 10 hodin ráno) aktivně vyhledáno z indikace KHS MSK dalších 61 pozitivních zaměstnanců nákazou COVID-19.
Onemocnění bylo prokázáno u zaměstnanců různých profesí; např. důlní doprava, úpravna, odtěžení, příprava, povrch, prádlo.

Vzhledem k výše uvedeným vysokým počtům pozitivních výsledků se vedení KHS MSK sejde 19.5.2020 s vedením OKD k projednání dalších preventivních opatření, vedoucích k eliminaci nárůstu onemocnění COVID-19.

Hygienická služba v současné době provádí vyhledávání epidemiologicky významných kontaktů u pozitivních osob (rodinní příslušníci, přátelé, známí) jejich následné vyšetření a umístění do karantény.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient